GIỚI THIỆU DỊCH VỤ THNH VIN HIỆP HỘI DỰ N CHI NHNH THEO DI HNG THNG TIN HỮU CH LIN HỆ
MAE tự hào là thành viên của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế:
  • IFLN: International freight & logistics network, INC
  • FIATA: International federation of freight forwarders association
  • VIFFAS: Vietnam freight forwarders association
  • VCCI: Vietnam chamber of commerce and industry
  • VISABA: Vietnam shipping gency & broker association
Nhấn vào đây để gửi yêu cầu dịch vụ cho chúng tôi, hoặc gọi +84 8 3513 6366 để được hướng dẫn.